Vantaan kaupungille suojatyövaatteita Reilun kaupan puuvillasta

Vuonna 2014 Vantaan kaupungin hankintakeskus käytti Reilun kaupan kriteereitä kaupungin suojatyövaatteiden hankinnassa. Hankintaa valmisteltaessa kaupunki sai apua Reilu kauppa ry:ltä erityisesti selvitettäessä tekstiilitoimittajien valmiuksia vastata kaupungin vaatimuksiin. Hankinnassa edellytettiin, että t-paitojen puuvillaraaka-aineen tuli täyttää Reilun kaupan puuvillantuotannolle asettamat kriteerit.

Vantaan kaupungin suojatyövaatteiden toimittajalle asettamat Reilun kaupan kriteerien mukaiset edellytykset olivat:

  • Tuotteessa käytettävän raakapuuvillan osalta t-paidoissa toimittajan tulee taata, että tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, joka kattaa ympäristöystävällisen tuotannon kustannukset sekä mahdollisuuden riittävään palkkatasoon tuottajaorganisaatiossa.
  • Edellä mainitun hinnan tulee perustua erilaisten sidosryhmien välillä käytyyn konsultaatioon.
  • Ostohinnan lisäksi tuotteesta on maksettu lisä, jonka ostaja maksaa tuottajaorganisaatiolle, esimerkiksi pienviljelijöiden tuottajaosuuskunnalle. Lisä on tarkoitettu yhteisön sosiaaliseen tai taloudelliseen kehittämiseen. Lapsityövoimaa ei ole hyväksikäytetty.
  • Tuottajilla on mahdollisuus saada osa tuotteidensa myyntihinnasta ennakkorahoituksena, jos he pyytävät tätä tuotteen ostajalta.
  • Tarjoaja vakuuttaa näiden ehtojen täyttyvän.

Kriteerit todentavaksi dokumentaatioksi olivat:

  • Yrityksen tai tavarantoimittajan Reilun kaupan sertifiointisopimus (solmittuFLO-CERTin kanssa), yrityksen itse puuvillatiloilla suorittaman tai tilaaman auditoinnin raportti tai muu vastaava dokumentti.

Vantaan kaupungin hankinta-asiantuntija Sini Pennasen mukaan Reilun kaupan kriteerien mukaisen hankinnan toteuttaminen ei aiheuttanut merkittävästi lisätyötä hankintaprosessin aikana.

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun hankkiessa kuiva-, säilyke- ja ruoanvalmistustuotteita, on Reilusta kaupasta kerrottu mm. hankinnan taustaa -kohdassa seuraavalla tavalla:

"Kuntien omistamissa julkisissa palveluissa lisätään ekologisia hankintoja (esim. lähiruokaa kouluille, päiväkoteihin jne.). Ruokapalveluissa huomioidaan ilmastomyönteiset vaihtoehdot kuten kasvisruoka, lähiruoka ja kausituotteet. Kaupunki on sitoutunut lisäämään Reilun kaupan tuotteiden käyttöä. Käytössä ovat Reilun kaupan kahvi, tee, sokeri ja hunaja."

Espoossa juodaan Reilun kaupan kahvia ja teetä

Espoo Catering -liikelaitos vastaa Espoon kaupungin ateriapalveluista. Päivittäin valmistetaan noin 65 000 ateriaa. Catering-palveluja toteuttaa noin 500 ammattilaista ja ateriapalveluja tuotetaan noin 250 keittiössä.

Espoo sai Reilun kaupan kaupungin arvonimen vuonna 2009. Siitä lähtien kaikki Espoo Cateringin käyttämät kahvi- ja teetuotteet ovat olleet Reilun kaupan tuotteita. Reilua kahvia on juotu kaupungin palvelutaloissa, lounasravintoloissa ja tilaisuuksissa kuuden vuoden aikana yhteensä lähes 40 000 kiloa. Lisäksi käytössä on teetä, hedelmiä, sokeria ja muita reiluja tuotteita.

Kahvi ja tee kuuluvat Espoo Cateringin tukkutuotesopimuksiin. Tuoteryhmää kilpailuttaessa Espoo Catering on hyväksynyt vain ne kahvi- ja teetuotteet, jotka täyttävät Reilun kaupan kriteerit.

Reilun kaupan banaaneja tarjotaan kaikille asiakasryhmille 1-2 kertaa vuodessa, esimerkiksi Reilun kaupan vuosi- ja teemapäivinä. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten puitesopimustoimittajien kesken hevi-tuotteet kilpailutetaan neljän kuukauden jaksoissa, jolloin Reilun kaupan banaanien tarjoilun ajankohta sekä tarvittava määrä pystytään ennakoimaan hyvissä ajoin. Reilun kaupan kahvia, teetä ja banaaneja on ollut saatavilla kaikilta Espoo Cateringin sopimustoimittajilta ja tuotteisiin ollaan oltu tyytyväisiä.

Vuonna 2014 Espoo Cateringin toimipisteissä nautittiin yli 6500 kiloa Reilun kaupan kahvia ja yli 65 000 pussia Reilun kaupan teetä.

Lahden seudun hankintatoimi

Lahden seudun hankintatoimen elintarvikkeiden kilpailutuksessa Reilu kauppa nostettiin esille sekä yhteisissä minimivaatimuksissa, että tuoteryhmäkohtaisissa minimivaatimuksissa.

Yhteiset minimivaatimukset -kohdan alakohdassa "Toivottavaa, ei vaatimuksia": "Valikoimassa on eettisten periaatteiden mukaisia tuotteita Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön reilusta kaupasta ja kehityksestä kesäkuulta 2006 , A6-0207/2006, mukaisesti  (esim. Reilu Kauppa www.reilukauppa.fi)."

Tuoteryhmäkohtaiset minimivaatimukset -kohdassa on oma osansa "Eettisten periaatteiden mukaiset tuotteet, jonka alaryhminä on "Hedelmät (tuoreet, pakastetut, kuivatut), kahvi ja tee."Kaikissa ryhmissä on määritelmänä: "ILOn kahdeksaa yleissopimusta (nrot 29, 87, 89, 100, 105, 111, 138 ja 182) noudatetaan, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 32 artiklaa noudatetaan, tuotantomaan paikallista lainsäädäntöä (erityisesti koskien työ-, työsuojelu- ja vähimmäispalkkalainsäädäntöä) noudatetaan. Jos kansallisissa ja kansainvälisissä määräyksissä on eroja, noudatetaan määräyksistä tiukempaa. Em. noudattaminen on varmennettu niin, että tuotteet ovat Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön reilusta kaupasta ja kehityksestä kesäkuulta 2006 , A6-0207/2006, mukaisia, esim. Reilu Kauppa www.reilukauppa.fi. Myös Rainforest Alliance -sertifiointi, SA8000-sertifiointi tai muu vastaava todistus kriteerien täyttymisestä hyväksytään. "

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications