Arvonimen hakeminen

Reilun kaupan kaupunki -arvonimen saadakseen tulee kunnan tai kaupungin ottaa viisi askelta, joiden myötä se sitoutuu hankkimaan reilun kaupan tuotteita ja viestimään reilusta kaupasta omille asukkailleen. Sillä, missä järjestyksessä ehdot täyttyvät ei ole väliä. Kaikkien askelten tulee kuitenkin ottaa jo siinä vaiheessa, kun arvonimeä haetaan. 

Katso kriteerit täältä.

Kun Reilun kaupan kaupungille määritellyt kriteerit toteutuvat, voi kaupunki hakea arvonimeä Reilu kauppa ry:ltä.  Hakemuksen allekirjoittavat sekä arvonimeä hakevan kaupungin- tai kunnanjohtaja että kannatustyöryhmän edustaja.

Yhdistykseltä saa myös vinkkejä ja apua kampanjointiin sekä hakemuksen täyttämiseen. Kaupunkikampanjaan liittyvissä asioissa viestiä voi laittaa osoitteeseen reilukaupunkireilukauppafi

Hakemuspohja Reilun kaupan kaupunki -arvonimen hakemiseen.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications