Joko sinun kotikaupunkisi täyttää Reilun kaupan kaupungille asetetut vaatimukset?

Reilun kaupan kaupunki -arvonimen saadakseen tulee kunnan tai kaupungin täyttää viisi kriteeriä, joiden myötä sitoudutaan hankkimaan Reilun kaupan tuotteita ja viestimään Reilusta kaupasta.

1. Kaupunki käyttää reilun kaupan tuotteita

Arvonimen myöntäminen edellyttää, että kaupunki käyttää tiettyjä reilun kaupan tuotteita, jotka viestivät kaupungin työntekijöille ja kaupunkilaisille siitä, että kestävämpiä hankintoja toteutetaan myös konkreettisesti. 

 • Kunta tai kaupunki käyttää valtuuston päätöksellä käyttämään reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuottettua kahvia ja teetä kaupungintalolla ja kaikissa kaupungin omissa tilaisuuksissa. 
 • Kaupunki käyttää säännöllisesti myös jotakin muuta sertifioitua tuotetta kahvin ja teen lisäksi
 • Kaupunki lisää aktiivisesti reilun kaupan tuotteiden käyttöä joko ottamalla käyttöön uusia tuotteita tai lisäämällä käytössä olevien tuotteen käyttövolyymiä
2. Kaupungissa toimii kannatustyöryhmä

Reilun kaupan kaupungin kannatustyöryhmän tärkein tehtävä on vuosittainen raportointi, mutta kannatustyöryhmässä voidaan myös ideoida toimintaa ja miettiä keinoja arvonimen hyödyntämiseksi.

 • Arvonimen myöntämisen jälkeen kannatustyöryhmä valvoo kriteerien noudattamista ja raportoi niistä Reilu kauppa ry:lle
 • Kannatustyöryhmässä on mukana toimijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta: paikallisista yhdistyksistä, seurakunnista ja yrityksistä.
 • Työryhmässä tulee olla vähintään yksi kaupungin ja yksi seurakunnan edustaja.
3. Tuotteita löytyy paikallisista valikoimista

Reilun kaupan kaupungin asukkailla tulee olla mahdollisuus nauttia Reilun kaupan tuotteita myös paikallisissa yrityksissä. Tuotteiden saatavuus kahviloissa ja ravintoloissa on merkittävää myös näkyvyyden kannalta, ja lisäksi yritykset ovat merkittävä tuki kaupungin omalle tiedotustyölle! Reilun kaupan kaupunki -arvonimi on koko kaupungin yhteinen asia, siksi myös yrityksiä halutaan saada mukaan. 

Ennen arvonimen hakemista kannatustyöryhmä varmistaa sen, että riittävän monessa kahvilassa, ravintolassa ja hotellissa on tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Vaadittu määrä riippuu kaupungin asukasluvusta. Alta näet, kuinka paljon minkäkin kokoisessa kaupungissa tarvitaan mukana olevia yrityksiä.

 • Alle 5000 asukasta/ 1 
 • 5000-10 000 asukkaan kunta/ 3 
 • 10 000- 20 000 asukasta / 5 
 • 20 000-50 000 asukasta / 8
 • 50 000-100 000 asukasta/ 10
 • 100 000-200 000 asukasta/ 15
 • yli 200 000 asukasta/ 20
4. Reilun kaupan tuotteita käytetään

Reilun kaupan kaupungissa seurakunnat, työpaikat, järjestöt ja urheiluseurat tukevat Reilun kaupan kaupunki -hanketta pitämällä Reilua kauppaa esillä ja käyttämällä Reilun kaupan tuotteita. 

Arvonimi voidaan myöntää kaupungille, jossa Reilun kaupan tuotteita käyttävät seurakunnat edustavat vähintään puolta kaupungin kaikkien seurakuntien jäsenmääristä. Lisäksi työpaikat ja yhdistykset käyttävät Reilun kaupan tuotteita, ja mainitsevat siitä joko kotisivuillaan tai käyttämällä valmiita tiedotusmateriaaleja. Kannatustyöryhmä varmistaa, että vaadittu määrä täyttyy ennen arvonimen hakemista.

Vaadittujen työpaikkojen ja yhdistysten määrää riippuu kaupungin asukasluvusta. Alta voit tarkistaa, kuinka paljon työpaikkoja ja yhdistyksiä tulee olla mukana, jotta arvonimi voidaan myöntää:

 • alle 5000 asukasta / 5
 • 5000-10 000 asukasta / 10
 • 10 000-20 000 asukasta / 12
 • 20 000-50 000 asukasta / 15
 • 50 000-100 000 asukasta / 20
 • 100 000-200 000 asukasta / 30
 • yli 200 000 asukasta / 50
5. Kaupunki viestii ja osallistuu

Kaupunki järjestää tilan infopisteelle, jossa kaupunkilaisille on jaossa tietoa Reilun kaupan järjestelmästä ja tuotteista. Lisäksi Reilun kaupan kaupunki osallistuu kerran vuodessa järjestettäviin Reilun kaupan viikkoihin organisoimalla teemaan liittyvän tilaisuuden tai tapahtuman. 

Kannatustyöryhmä tukee kaupunkia aktiivisesti tavoitteenaan kasvattaa kaupunkilaisten tietoa Reilusta kaupasta, sen vaikuttavuudesta sekä Reilun kaupan kaupunki -arvonimestä. Aiheesta myös tiedotetaan paikalliselle medialle. 

On tärkeää, että myös  kaupungin nettisivuilla on tietoa arvonimestä ja kaupungin sitoutumisesta eettisiin hankintoihin. Samassa yhteydessä on myös hyvä olla linkki Reilu kauppa ry:n sivuille. 

Lista kampanjassa mukana olevista tahoista (kahvilat, ravintolat, hotellit, työpaikat, yhdistykset ja seurakunnat) laitetaan näkyville joko kaupungin omille nettisivuille tai kampanjan sivuille. 

Myös Reilu kauppa ry tukee Reilun kaupan kaupunkeja ja arvonimeä tavoittelevia kaupunkeja sekä viestinnässä että tapahtumien järjestämisessä.

Tutustu arvonimen jo saaneiden kaupunkien toimintaan ja viestintään! 

Kohti reilumpaa kaupunkia - kaupungin omilla ehdoilla!

Kriteerit ja jatkuvan parantamisen periaate antavat kaupungeille myös valinnan mahdollisuuksia. Kaikkea ei tarvitse tehdä heti, eikä kaikkia tuotteita tarvitse vaihtaa reiluiksi kerralla. Tämä on monille hyvä uutinen: omaan kaupunkiin parhaiten istuvia toimintapoja, yhteityömuotoja ja reilun kaupan tuotteita voi etsiä rauhassa ja muuttaa toimintaa kestävämmäksi suunnitelmallisesti ja asteittain!

Jatkuvan parantamisen periaate

Reilun kaupan kaupunki -arvonimi voidaan myöntää kaupungille joka täyttää yllä olevat viisi kriteeriä. Säilyttääkseen arvonimensä täytyy kaupungin kuitenkin osoittaa jokavuotisessa raportissaan, miten se on kehittänyt omia hankintojaan ja toimintaansa kestävämpään ja reilumpaan suuntaan. Osoituksena tästä jatkuvasta parantamisesta voi olla esimerkiksi tuotteiden kulutuksen kasvu, Reilun kaupan näkyvyyden parantuminen tai uudet tuotteet valikoimissa. 

Arvonimen hakeminen

Kun Reilun kaupan kaupungille määritellyt kriteerit toteutuvat, voi kaupunki hakea arvonimeä Reilu kauppa ry:ltä. Hakemuksen allekirjoittavat sekä arvonimeä hakevan kaupungin- tai kunnanjohtaja että kannatustyöryhmän edustaja.

Hakemuspohja Reilun kaupan kaupunki -arvonimen hakemiseen.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications